โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิมลรัตน์ ดวงใจ
ครู คศ.3
อีเมล์ : Kruvimon57@hotmail.com

นายสำเนียง สืบสา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0862609070
อีเมล์ : kroosono@gmail.com