โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิพัน พันธุกููล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0885168466
อีเมล์ : Nipunpuntukun@gmail.com

นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0810485078
อีเมล์ : nnbandon@gmail.com