โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2535- กันยายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2535- มีนาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต จันปุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2543 - มีนาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต ราชิวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2546 - พฤษจิกายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเลียง ผางพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษจิกายน 2550 - พฤษจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษจิกายน 2556 - พฤษจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ช่างถม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษจิกายน 2559 -ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกจิตติ ช่างแกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน