โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาญชัย อ่อนหวาน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0623415455
อีเมล์ : chanchaiohnwan23@gmail.com