โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899918034
อีเมล์ : Chuda8034@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0922739467
อีเมล์ : Jutamat.kabell@gmail.com