โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,10:41   อ่าน 9 ครั้ง